Selecteer een pagina

Dit betekent Prinsjesdag voor jouw portemonnee

Dinsdag 19 september, was het Prinsjesdag. Deze keer iets anders dan anders. Ja, de Miljoenennota werd gepresenteerd en de mooiste hoedjes kwamen weer voorbij. Maar de plannen zijn minder uitgebreid omdat het huidige kabinet is gevallen, en dus alleen lopende zaken afhandelt. Toch wacht de toekomst niet en verandert er volgend jaar weer genoeg. Ik zet hier op een rij wat Prinsjesdag betekent voor jouw portemonnee.

Algemeen:

De Miljoenennota heeft dit jaar veel aandacht voor armoede. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde namelijk in augustus al dat het aantal Nederlanders onder de armoedegrens oploopt naar 1 miljoen. Daarom trekt het gevallen kabinet de portemonnee: er wordt 2 miljard euro uitgetrokken om te voorkomen dat de armoede groeit. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de koopkracht gemiddeld stijgt met 1,8%.

Zorg en welzijn:

De zorgpremie gaat flink omhoog
De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer € 12 per maand omhoog. Het basispakket kost daardoor gemiddeld € 149. Het precieze bedrag is nog niet bekend omdat de zorgverzekeraars uiteindelijk zelf hun premie bepalen.

Uiterlijk 12 november krijg je jouw nieuwe polis en weet je ook de nieuwe premie voor 2024. Wil je daarna overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Opzeggen kan tot en met 31 december 2023. Daarna heb je tot en met 31 januari 2024 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Het eigen risico blijft ook in 2024 € 385.

Zorgtoeslag gaat flink omlaag
Zorgtoeslag is bedoeld om Nederlanders met een lager inkomen te helpen met het betalen van de zorgpremie en het eigen risico. Dankzij een eenmalige verhoging door de hoge inflatie kregen lage inkomens dit jaar maximaal € 154 zorgtoeslag per maand. Deze verhoging wordt voor een groot deel teruggedraaid. Afhankelijk van je inkomen krijg je volgend jaar hooguit € 127 per maand als tegemoetkoming voor jouw zorgkosten.

Wonen:

Prijsplafond energie stopt
Het kabinet stopt per 1 januari 2024 met het prijsplafond. Het Tijdelijk Noodfonds Energie blijft komende winter wel bestaan. Tot en met maart 2024 kunnen mensen hier een beroep op doen. Zo kunnen kwetsbare huishoudens nog steeds hulp krijgen bij het betalen van de energierekening.

Huurtoeslag gaat omhoog
Wie een huurhuis heeft en recht op huurtoeslag krijgt volgend jaar een extraatje. De maximale huurtoeslag gaat volgend jaar met € 416 omhoog.

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder meer af van jouw inkomen en dat van een eventuele partner en/of kinderen.

Werk en inkomen:

Vast minimumloon
Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze uurlonen gelden voor alle bedrijven en worden waarschijnlijk bekendgemaakt in oktober 2023.

Inkomstenbelasting
De maatregelen om de groeiende armoede te bestrijden kosten bij elkaar ongeveer 2,2 miljard euro. Om dit bedrag te kunnen bepalen wordt het belastingtarief voor de hoogste inkomens minder voor inflatie gecorrigeerd dan gepland was. Dit betekent dat over een groter deel van het salaris 49,5% inkomstenbelasting moet worden betaald. Deze grens ligt volgend jaar bij een inkomen vanaf
€ 75.264. Daarnaast wordt de arbeidskorting met € 115 verhoogd.

Algemene dubbele heffingskorting wordt niet afgebouwd
Om de koopkracht van mensen met een uitkering te verbeteren wordt de algemene dubbele heffingskorting in de bijstand, Anw, Toeslagenwet en AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) in 2024 niet afgebouwd.

Kindgebonden budget gaat omhoog
Het kindgebonden budget, niet te verwarren met de kinderbijslag, gaat volgend jaar omhoog. Voor het eerste kind stijgt het budget met maximaal € 750 per jaar, voor het tweede kind met maximaal
€ 883 en maximaal € 400 voor kinderen tussen 12 en 17 jaar. Dit zorgt ervoor dat grote gezinnen en gezinnen met oudere kinderen beter kunnen rondkomen.

Jonggehandicaptenkorting
De plannen om de jonggehandicaptenkorting te halveren gaat in 2024 niet door.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Belastingvrij vergoeden van gemaakte werkkilometers gaat van € 0,21 per kilometer in 2023 naar
€ 0,23 in 2024. Ook wordt het voor werkgevers makkelijker gemaakt OV-abonnementen te geven aan werknemers.

Accijns op brandstof mogelijk omhoog
De accijns op brandstof werd op 1 april 2022 verlaagd. Dit werd gedaan om autobezitters te compenseren voor de hoge brandstopprijzen. Het was altijd al het plan om deze verlaging op een later moment terug te draaien. Dit gebeurde al op 1 juli. Het plan is nu om op 1 januari 2024 de accijns weer tot het vroegere niveau te brengen. Dit zou betekenen dat een liter benzine 21 cent duurder wordt en een liter diesel 13,5 cent.

Openbaar vervoer
Reis je met het openbaar vervoer? Dan ben je in 2024 duurder uit. De NS verhoogt de tarieven volgend jaar met 3,5% bovenop de inflatie. In het regionale vervoer stijgen de prijzen van trein-, bus- en metrokaartjes met wel 11%.

Spaarders en zzp’ers
Spaarders gaan meer belasting betalen. Het bedrag waarover je als spaarder geen belasting hoeft te betalen wordt niet verhoogd. Daarnaast gaat het belastingtarief ook een jaar eerder dan gepland van 32% naar 33%. Per 1 januari 2025 gaat dit naar 34%. Ook kleine bedrijven en zzp’ers voelen de maatregelen. Het deel van hun inkomen waarover ze geen belasting hoeven te betalen wordt verkleind: van 14 naar 12,7%.

Pensioen

Sneller in hogere belastingschaal
Ook gepensioneerden vallen sneller in een hogere belastingschaal: in 2024 betaal je vanaf € 38.468 het tarief van 36,97% (in plaats van een inkomen van € 40.826).

Bron: Rijksoverheid en PGGM&CO.

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All