Selecteer een pagina

Dit betekent Prinsjesdag voor jouw portemonnee

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Wat betekenen deze cijfers en wat merk jij in 2023 in je portemonnee? We zetten het voor je op een rij.

Algemeen:

De Miljoennota van 2022 gaat om een ‘historisch’ koopkrachtpakket. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) krijgen huishoudens volgend jaar 3,9% meer te besteden. Dat is om de 7% achteruitgang van de koopkracht van dit jaar goed te maken.

De zorgpremie gaat omhoog

De zorgpremie gaat volgend jaar met ongeveer € 10 per maand omhoog. Het basispakket kost daardoor gemiddeld € 137. Het precieze bedrag is nog niet bekend omdat het kabinet de uiteindelijke premies niet bepaalt. Dit doen de zorgverzekeraars zelf.

In november krijg je jouw nieuwe polis en daarmee ook de nieuwe premie voor 2023. Wil je daarna overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Je kunt tot en met 31 december 2022 je huidige zorgverzekering opzeggen en hebt dan tot en met 31 januari 2023 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Zorgtoeslag is bedoeld om Nederlanders met een lager inkomen te helpen met het betalen van de zorgpremie en het eigen risico. De zorgtoeslag stijgt met ongeveer € 43 per maand naar maximaal
€ 154 per maand. De definitieve toeslagbedragen worden bekendgemaakt zodra de zorgverzekeraars hun nieuwe premies voor komend jaar bekendmaken.

Einde collectiviteitskorting

Per 1 januari 2023 krijgen verzekerden geen collectiviteitskorting meer op hun basisverzekering. De korting van 5% verdwijnt dan. Het afschaffen van de collectiviteitskorting leidt waarschijnlijk tot minder collectieve verzekeringen. Het aanbod wordt daardoor eenvoudiger te vergelijken. Een collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering blijft wel bestaan.

Het kabinet wil de zorg toegankelijk houden voor iedereen. Daarom maken ze in een integraal zorgakkoord afspraken (IZA) met veldpartijen over een betere organisatie van de zorg. In 2023 trekt het kabinet € 300 miljoen uit voor het uitvoeren van de afspraken in het IZA.

Het is een grote opgave om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Onder meer omdat mensen steeds ouder worden en dus langer een beroep doen op de zorg. Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werken zij aan een omslag in de organisatie van de ondersteuning en zorg voor ouderen.

Wonen:

Prijsplafond energie

Het kabinet verlaagt per 1 november de energierekening. Op 1 januari 2023 treedt een echt prijsplafond in werking. Het is nog niet zeker op welk bedrag de prijs wordt vastgezet. Er wordt gedacht aan een prijs van € 1,50 voor een kuub (m3) gas en € 0,70 per kWh elektriciteit (inclusief overheidsheffingen). De lage prijs geldt voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kWh stroom. Wie meer verbruikt, betaalt de volle prijs voor de gebruikte energie boven het prijsplafond. Ook komt er een energietoeslag van € 1.300 voor kwetsbare huishoudens.

Huurtoeslag gaat omhoog

Lage inkomens met recht op huurtoeslag krijgen in 2023 € 16,94 per maand meer.
De ‘jubelton’ wordt afgeschaft
Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om belastingvrij meer dan € 106.671 te schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar. Dit geld mocht alleen gebruikt worden voor de aanschaf van een eigen woning. Met het afschaffen van de ‘jubelton’ hoopt de overheid de overhitte huizenmarkt af te koelen.

Werk en inkomen:

Verhoging minimumloon

Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met 10% omhoog.

Inkomstenbelasting gaat omlaag

Goed nieuws voor werkenden: tot een inkomen van € 73.071 betaal je vanaf 1 januari 2023 minder belasting in Box 1. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat omlaag van 37,07% naar 36,93%. Ook stijgt de arbeidskorting. Deze maatregelen zorgen ervoor dat werkenden netto meer overhouden: tot ruim € 500 per persoon per jaar.

Kindgebonden budget gaat omhoog

Ouders met kinderen krijgen volgend jaar een hoger kindgebonden budget. Het bedrag voor het derde kind gaat omhoog. Dit wordt gelijk aan het bedrag voor het tweede kind. Daarnaast krijgen alleenstaande ouders nog een extraatje. Maar dat bedrag is nog niet bekend.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Belastingvrij vergoeden van gemaakte werkkilometers gaat van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer in 2023 en € 0,22 in 2024.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Het kabinet wil daarmee het verschil tussen zelfstandigen en werknemers verder verkleinen.

Basisbeurs studenten gaat omhoog

Uitwonende studenten krijgen in 2023 € 165 extra per maand.

Pensioen

AOW gaat omhoog

Gepensioneerden gaan er volgend jaar iets op vooruit. Omdat de AOW gekoppeld is aan het minimumloon, stijgt deze volgend jaar met 10%. Ditzelfde geldt voor de bijstand.

Nieuwe wetgeving pensioenen

Een nieuw pensioenstelsel is in de maak. Hier krijgt iedereen mee te maken: medewerkers hun pensioen verandert en werkgevers moeten de regelingen anders maken. De nieuwe wet zal in werking treden vanaf 1 januari 2023 en werkgevers hebben de tijd tot 2027 om alles uit te werken.

Bron: Rijksoverheid/pggmenco

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All