Selecteer een pagina

Alleen verplichte Arbo-voorzieningen zijn vrijgesteld

Vanaf 2022 zijn alleen verplichte Arbo-voorzieningen gericht vrijgesteld. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die u heeft om met de arbeid verbonden veiligheids- of gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Als voorbeelden worden genoemd: een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Voorzieningen die niet direct samenhangen met deze verplichtingen vallen niet meer onder de gerichte vrijstelling. Bijvoorbeeld: een algemene gezondheidscheck, een gezonde maaltijd, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke, maar ook een cursus ‘stoppen met roken’ en stoelmassage.

Tip
De cursus ‘stoppen met roken’ maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering (zonder eigen bijdrage).

Bedrijfsfitness en een sportschoolabonnement

Op grond van de Arbowet moet u een arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Onderdeel daarvan is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als uit deze RI&E volgt dat uw werknemers risico lopen op bepaalde gezondheidsklachten, bent u verplicht actie te ondernemen om deze risico’s te vermijden of weg te nemen.

Dit kan bedrijfsfitness of een sportschoolabonnement zijn, dat gericht is op voorkoming van deze risico’s en klachten. Daarmee is er een verband tussen de gezondheid van uw werknemers en hun werkzaamheden. Onder deze omstandigheden zou fitness of een sportschoolabonnement toch gericht vrijgesteld moeten kunnen zijn. Ook in de Tweede Kamer is over werk gerelateerde fitness gezegd dat dit gericht vrijgesteld is.

Het vergt wel maatwerk om dit goed in uw arbobeleid op te nemen. Het is dan ook verstandig om hierbij een deskundige te betrekken.

Contactgegevens

Adres

Händelstraat 35
4561 VM   Hulst

info@paybility.nl
06 13 91 83 43

Bezoeken enkel op afspraak

Volgen

Design door Visual4All